Dutch Film Composers (DFC)

DFC

Is een sectie (met sectie bestuur) van de BCMM voor componisten die in opdracht muziek schrijven en uitvoeren specifiek voor film en tv. DFC zal film componisten zakelijk, juridisch en artistiek inhoudelijk proberen te adviseren.

BCMM/DFC signaleert dat het werk van de filmcomponist anno 2017 uit meer bestaat dan uit componeren alleen; de componist runt een bedrijf; hij huurt muzikanten en faciliteiten in, doet kostbare investeringen en voert een administratie. De componist werkt vaak voor een ‘fixed fee’ en wordt daarmee min of meer een risicodragende co-producent. DFC wil deze kwetsbare positie kritisch bestuderen en met praktische oplossingen komen. DFC ondersteunt de leden actief om hun werk onder de aandacht van buitenlandse producenten te brengen. De ‘cash rebate’ regeling maakt die internationale positionering extra urgent. BCMM/DFC werkt samen met andere beroepsverenigingen binnen de filmwereld om zo mede invloed uit te oefenen op ontwikkelingen in het politieke veld waar het de belangen van filmmakers raakt.

We zien dat de filmcomponist in de huidige praktijk steeds vaker een overeenkomst moet aangaan met een uitgeverij waarmee een filmproducentsamenwerkt. Zo’n overeenkomst is meestal niet gunstig voor de filmcomponist. De sectie DFC ontwikkelt een voorstel dat tot een verbetering van die situatie moet leiden.