Geschillencommissie auteurscontractenrecht van start

Geschillencommissie auteurscontractenrecht van start

Auteurs, uitvoerend kunstenaars, uitgevers en producenten kunnen vanaf 1 oktober geschillen, waar zij onderling niet uitkomen, voorleggen aan de daartoe door de wetgever aangewezen Geschillencommissie Auteurscontractenrecht. In de op 1 juli 2015 in werking getreden wet auteurscontractenrecht is voorzien in een onafhankelijke geschillencommissie voor een efficiënte en laagdrempelige procedure om problemen tussen makers en exploitanten op te lossen zonder dat er een rechter aan te pas hoeft te komen. Het gaat dan om problemen over de toepassing van de nieuwe…

Read More

Succes bij verkiezingen Buma/Stemra

Het is je vast niet ontgaan: 16 juni vond de Algemene Leden Vergadering van Buma/Stemra plaats. We zijn ontzettend blij te kunnen melden dat al onze kandidaten bij de verkiezingen een meerderheid hebben behaald! Dat betekent dat onze voorzitter Johan van der Voet toetreedt tot het bestuur. Martijn Schimmer is herkozen voor een tweede termijn op de vrije zetel. Daarnaast zal Bart van de Lisdonk toetreden tot de ledenraad en is Renger Koning herkozen bij Buma Cultuur. We willen alle…

Read More

Cruciale verkiezingen Buma/Stemra op komst

Woensdag 15 juni aanstaande vindt de Buma/Stemra algemene ledenvergadering plaats. Dit jaar hebben we méér stemmen nodig dan in andere jaren. Dus: kom woensdag 15 juni naar de HMH in Amsterdam en breng je stem uit! Wat is er aan de hand? Ook dit jaar zijn er weer verkiezingen voor bestuurs- en ledenraadszetels. Tot zover niets nieuws. Maar dit jaar zou wel eens dramatisch kunnen verlopen voor mediacomponisten door een regelrechte aanval van “collega-beroepsverenigingen” op onze zetels. Dus: we doen een DRINGEND beroep op ieder…

Read More

BCMM en DFC Fuseren

De Beroepsvereniging Componisten Multimedia (BCMM) en Dutch Film Composers (DFC) hebben besloten hun krachten te bundelen en zijn samengegaan. Het lidmaatschap van alle DFC-leden zal overgaan in een BCMM-lidmaatschap. De BCMM is de beroepsvereniging voor componisten die werkzaam zijn in reclame, tunes & jingles, games en filmmuziek, terwijl de DFC exclusief filmcomponisten vertegenwoordigt. Door de fusie verwachten beide beroepsverenigingen de belangen van hun leden nog beter te kunnen behartigen. BCMM had al afgevaardigden op zetels in zowel het bestuur als…

Read More

Uitreiking Buma Awards

Op 15 februari werden in Studio 21 in Hilversum voor de derde maal de Buma Awards uitgereikt. Nieuw dit jaar waren de categorieën ‘TV-Vormgeving’ en ‘Radio-vormgeving’. Hiermee was er meer aandacht voor mediamuziek dan voorgaande jaren. Daar is de BCMM natuurlijk erg blij mee! De twee nieuwe awards werden beide gewonnen door een BCMM’er: Martijn Schimmer won de award voor ‘Beste TV-Vormgeving,’ Diederick Huizinga ging met de prijs voor ‘Beste Radio-vormgeving’ naar huis. Filmcomponist Jeroen Rietbergen won in de categorie…

Read More

Artikel 45d

Hierbij willen wij je informeren over de huidige stand van zaken mbt de voorgestelde wijziging op artikel 45d van de Auteurswet voor wat betreft de overdracht van auteursrechten van de makers van films aan de producent. Het zag er naar uit dat een componist het gebruik van zijn/haar muziek in een film of commercial niet meer kon verbieden maar uitsluitend nog recht op een “billijke” vergoeding zou hebben (mede te bepalen door de producent). Hiermee zou de (onderhandelings) positie van…

Read More