Dat we inmiddels zijn aanbeland in lastige tijden kunnen we rustig een understatement noemen: er zal vrijwel geen mediacomponist zijn die niet op korte of langere termijn getroffen wordt door de gevolgen van het virus. Sommigen hebben misschien een buffer op kunnen bouwen, anderen zien direct al financiële problemen opdoemen. Gelukkig wordt er heel hard gewerkt om regelingen te treffen met verlichtende maatregelen voor IEDEREEN die te maken heeft met achteruitgang in inkomen door deze crisis.

BCMM-bestuursleden hebben afgelopen week volop vergaderd met andere leden van de Creatieve Coalitie om ervoor te zorgen dat de maatregelen zó worden ontworpen dat ook mediacomponisten er profijt van hebben. Vertegenwoordigers van de Creatieve Coalitie zitten letterlijk met de minister aan tafel om ervoor te zorgen dat het geld ook bij ons terecht komt. Maandag wordt er in de kamer verder onderhandeld en daarom is het van groot belang dat we genoeg informatie verzamelen van onze leden!

Hieronder een overzicht van maatregelen, maar we willen je eerst op het hart drukken om dit weekend nog naar het meldpunt te gaan waar je een eenvoudige vragenlijst in kunt vullen. Hier kun je aangeven welke projecten, optredens etc. zijn afgezegd als gevolg van het Coronavirus, en welke bedragen hiermee zijn gemoeid. Hoe meer informatie, hoe duidelijker het beeld, en die informatie wordt gebruikt in de gesprekken met de minister over verdere steunmaatregelen. Dus: ga naar het meldpunt en vul in!
Tip: vul bij (de laatste) vraag 3 in dat (indien van toepassing uiteraard) het wegvallen van directe opdrachten óók leidt tot gederfde inkomsten uit auteursrechten over 1-2 jaar!

Maatregelen

Er is nu direct zicht op 4 maatregelen: A en B kunnen nu al gedaan worden en ten aanzien van C en D wordt later meer bekend gemaakt.

A. voorlopige aanslag 2020 verlagen
De maandelijkse betalingen op een voorlopige aanslag (2020) verlagen.
Dat kan door in te loggen bij de belastingdienst.

B. bijzonder uitstel aanvragen voor belastingaanslagen
Bijzonder uitstel vragen (3 maanden) voor aanslagen inkomstenbelasting/omzetbelasting/loonbelasting/vennootschapsbelasting

 • een (aangetekende) brief van de belastingplichtige zelf aan:
  Belastingdienst
  Postbus 100
  6400 AC Heerlen
 • binnen 4 weken na die brief een verklaring van je adviseur / boekhouder indien je voor langer dan 3 maanden uitstel vraagt. 

De voorwaarden voor deze verklaring worden later bekend gemaakt.  
In jouw brief vraag je uitstel van betaling en waarom je door de uitbraak van het coronavirus in betalingsproblemen bent gekomen (wegvallen van optredens of opdrachten).
Je hoeft niet te wachten op de verklaring van je boekhouder!  Stuur deze wel even een kopie van je verzoek tot uitstel, zodat je boekhouder weet dat hij die verklaring na moet sturen.

Alle invorderingsmaatregelen worden direct stopgezet zodra ze je verzoek tot uitstel ontvangen hebben. En een boete (voor het niet op tijd betalen van bijvoorbeeld btw) hoef je niet te betalen.
Later kan de belastingdienst bewijs van het wegvallen van je omzet verlangen. De invorderingsrente wordt verlaagd naar 0.01 %.
Deze brief van uitstel van betaling adviseren we aangetekend op te sturen.

 noodloket ondernemers
Er komt een noodloket waar je € 4.000 euro kunnen aanvragen. Het noodloket wordt waarschijnlijk voor ondernemers met een “vaste inrichting”, blijkbaar voornamelijk bedoeld voor de horeca. Onduidelijk is of b.v. een permanente geluidsstudio hier ook onder valt. Komende week wordt meer duidelijk.

D versnelde aanvraagprocedure speciale regeling voor ondersteuning Bbz
Er komt een makkelijke en versnelde aanvraagprocedure voor de Bbz regeling (bijstandsbesluit zelfstandigen). In Amsterdam en Rotterdam kun je al aanvragen middels het oude formulier:
https://www.amsterdam.nl/ondernemen/ondersteuning/sterker-ondernemen/

 • voor de duur van 3 maanden.
 • hoef je niet terug te betalen
 • geen partnertoets
 • geen vermogenstoets
 • geen levensvatbaarheidstoets (maak je genoeg winst)
 • de behandeltermijn wordt 4 weken en een voorschot is mogelijk.

Voor kleinere gemeentes zal het iets langer duren voordat deze regeling is aangepast.
(tekst: met dank aan Ben Schoenmaker)

Achtergrondinformatie:
– Interview Volkskrant met Wouter Koolmees (Min. Soc. Zaken)